An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1266643915" to 202080 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.699337402" to 204192 bytes: No space left on device Query: SELECT DISTINCT ip_subcategory.subcat_id AS id, ip_subcategory.subcat_name AS name, ip_subcategory.subcat_seo AS seo, ips.ile FROM ip_subcategory LEFT JOIN ( SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ile, subcat_id FROM ip_card_cs, ip_cs, ip_card card, ip_city city WHERE card.card_status = '0' AND card.card_id = ip_card_cs.card_id AND ip_card_cs.cs_id=ip_cs.cs_id AND city.city_id=card.city_id AND ip_cs.cat_id=42051 GROUP BY subcat_id ) ips ON (ips.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ), ip_cs WHERE ip_cs.cat_id=42051 AND ip_cs.subcat_id=ip_subcategory.subcat_id ORDER BY ip_subcategory.subcat_name Nadleśnictwa - iPolska.info An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1240342826" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT count(DISTINCT(card.card_id)) as ilosc FROM ip_cs cat, ip_card_cs cc, ip_card card, ip_city city WHERE city.city_id=card.city_id AND card.card_status = '0' AND card.card_id=cc.card_id AND cc.cs_id=cat.cs_id AND cat.subcat_id=42779
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
98-270 Złoczew, Burzenińska 12/12,
pow.: sieradzki, woj.: Łódzkie
43 820 12 30
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
78-650 Mirosławiec, Orle 2/4,
pow.: wałecki, woj.: Zachodniopomorskie
67 259 59 94
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
13-113 Janowo, Zdrojowa 4,
pow.: nidzicki, woj.: Warmińsko-mazurskie
89 626 44 13
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
30-002 Kraków, Zbożowa 2,
pow.: krakowski, woj.: Małopolskie
12 632 78 03
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
97-532 Żytno, Mała Wieś 31,
pow.: radomszczański, woj.: Łódzkie
34 327 72 29
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
49-130 Lipno, Lipno 2,
pow.: łęczyński, woj.: Wielkopolskie
77 460 62 88
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
43-300 Bielsko-Biała, Skoczowska 4/31,
pow.: bielski, woj.: Podlaskie
606 724 774
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
16-030 Supraśl, Kopna Góra,
pow.: białostocki, woj.: Podlaskie
85 713 15 70
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
38-713 Lutowiska, Lutowiska 98/12,
pow.: bieszczadzki, woj.: Podkarpackie
13 461 01 78
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
81-393 Gdynia, Świętojańska 44,
pow.: Gdynia, woj.: Pomorskie
58 621 73 27
CentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaRajsmet MałyiPolskaRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl