An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.209462868" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT card.card_id as id, adres.addr_name as nazwa, adres.addr_street as ulica, adres.addr_street_nr as numer, adres.addr_post_code as kod_pocztowy, city.city_name as miasto, adres.addr_telephone as telefon, adres.addr_fax as fax, adres.addr_email as email, card.user_id, card.card_business_type as rodzajdzialanosci, card.card_keywords as slowakluczowe, card.card_www as www, card.google_localization, card.card_kind as rodzaj, card.card_open_www as otwieraj_www, ip_powiat.powiat_trans as powiat, ip_state.state_name as wojewodztwo, card.card_desc, card.card_ref, card.card_service, card.card_mark, card.card_prom, card.card_seo, card.google_lat, card.google_lng, card.zasieg_dzialalnosci, card.card_kind FROM ip_address adres, ip_city city, ip_card card, ip_powiat, ip_state WHERE card.card_id = adres.card_id AND adres.addr_nr <= 1 AND city.city_id=card.city_id AND card.card_seo = '' AND city.powiat_id = ip_powiat.powiat_id AND ip_powiat.state_id = ip_state.state_id AND card.card_status != 1 Kantory - iPolska.info
Sprawdź czy jesteś w Sieci »
An error occured in: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.417813069" to 1048576 bytes: No space left on device Query: SELECT ip_state.state_id as id, ip_state.state_name as name, ip_state.state_seo as seo, COALESCE(SUM(ip.ile),0) as ile FROM ip_state LEFT JOIN ( SELECT ip_powiat.powiat_id, ip_powiat.state_id, ip_powiat.powiat_name, ic.ile FROM ip_powiat LEFT JOIN( SELECT ip_city.city_id, ip_city.powiat_id, c.ile FROM ip_city LEFT JOIN( SELECT count(DISTINCT(ip_card.card_id)) as ile, ip_card.city_id FROM ip_card, ip_city, ip_card_cs icc, ip_cs ic WHERE ip_card.card_status = '0' AND ip_card.city_id=ip_city.city_id AND ip_card.card_id = icc.card_id AND icc.cs_id=ic.cs_id AND ic.subcat_id = 42074 GROUP BY ip_card.city_id ) c ON (c.city_id = ip_city.city_id ) ) ic ON (ic.powiat_id = ip_powiat.powiat_id) ) ip ON (ip_state.state_id = ip.state_id) GROUP BY ip_state.state_id, ip_state.state_name, ip_state.state_seo ORDER BY translate(state_name, 'ążśźęćńłó', 'azszecnlo')
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
43-300 Bielsko-Biała, Cechowa 22,
pow.: bielski, woj.: Podlaskie
33 815 98 15
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
87-100 Toruń, Chełmińska 9,
pow.: Toruń, woj.: Kujawsko-pomorskie
56 621 00 57
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
81-391 Gdynia, Świętojańska 56,
pow.: Gdynia, woj.: Pomorskie
600 926 693
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 630 51 07
iPolska
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
83-200 Starogard Gdański, Spichrzowa 10,
pow.: starogardzki, woj.: Pomorskie
58 562 48 33
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
00-116 Warszawa, Świętokrzyska 39 lok. K. 19,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 330 97 64
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
02-566 Warszawa, Puławska 10,
pow.: warszawski, woj.: Mazowieckie
22 848 91 16
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
16-100 Sokółka, marsz. Piłsudskiego 4/1,
pow.: sokólski, woj.: Podlaskie
85 711 53 53
 
listaIkonka listaIkonka listaIkonka
41-600 Świętochłowice, Pocztowa 15,
pow.: Świetochłowice, woj.: Śląskie
32 245 59 27
CentroEnergia - ElekFrycPiwniczankaRajsmet MałyiPolskaRynny Victoria - Ryb
Copyright © 2005-24 iPolska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota Prawna » Koszystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | polityka prywatności | cookies
Wdrożenie: iPolska.com.pl